Opleiding tot Sportduiker

Voor vrijwel iedereen is het mogelijk om een opleiding sportduiken te volgen. De voorwaarden waar een kandidaat aan moet voldoen zijn: een redelijke conditie hebben, en redelijke te kunnen zwemmen met de schoolslag en borstcrawl. Daarnaast moet de kandidaat een medische keuring voor sportduiken ondergaan en goedgekeurd zijn. Bij de keuring zal specifiek gelet wordt op oren, neus, longen en gewrichten.

De afgeronde opleiding duurt gemiddeld een paar maanden. De opleiding leidt op tot het brevet 1* sters NOB/CMAS (Autonomous Diver/Open Water Diver). Dit brevet voldoet aan de nieuwe Europese richtlijnen EN14153-2 (Autonomous Diver) en bestaat uit een theorie-, een zwembad-, en een buitenwatergedeelte. Het behaalde brevet wordt uitgereikt door de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).

De 1* sters opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

6 Theorielessen

5 á 6 Perslucht zwembadlessen

5 á 6 perslucht buitenwaterlessen

Bij een geslaagde opleiding is men bevoegd te duiken in het buitenwater, over de hele wereld.

Het zwembad waar de opleiding gegeven wordt is het Sloterparkbad aan de President Allendelaan 3, 1064GW Amsterdam. Hier worden de zwembad-persluchtlessen gegeven op dinsdagavond van 20:15 tot 21:15 uur. De lessen beginnen stipt op tijd, het is dus zaak om op tijd aanwezig te zijn.

Zwembad introductieles

Het is mogelijk om een gratis introductieles te volgen. Hiervoor kan je je aanmelden via info@aquadiving.eu

Theorielessen

De theorielessen worden gegeven in het clubhuis aan de Willem de Zwijgerlaan 106 sous.

De lessen vinden meestal plaats op de dinsdagavonden na de zwembadlessen van 21:30 uur tot 22:30 uur en zullen o.a. bestaan uit:

¨      Kennis van de gebruikte materialen voor de sportduiker

¨      Voorbereiding van de duik en de te gebruiken handsignalen

¨      Hoe om te gaan met de verhoogde druk onder water

¨      Duikplanning en het gebruik van de decompressietabel

¨      De voorbereiding van de eerste buitenwaterduik

Theoriemodules worden afgesloten met een toets!

Basisuitrusting zwembad

Voor de lessen in het zwembad is een basisuitrusting nodig. Deze bestaat uit: duikbril, snorkel, binnenwatervinnen en loodgordel met enkele kilo’s lood. Een percentage lood van ± 3% van het lichaamsgewicht kan als begin worden aangehouden. Een van de eerste theorielessen zal gaan over deze basisuitrusting (op de introductieavond in het clubhuis wordt aandacht besteed aan de aankoop van duikmateriaal).

Persluchtlessen zwembad

De benodigde extra uitrusting voor het persluchtduiken in het zwembad wordt door de vereniging beschikbaar gesteld en bestaat uit een persluchtcilinder, een trimvest en een ademautomaat. Tevens is de basisuitrusting (zie boven) nodig. De vereniging heeft 5 complete sets ter beschikking.

Persluchtduiken buitenwater

De buitenwaterduiken beginnen na het volgen van de theorie- en de zwembadlessen.

De benodigde persluchtuitrusting persluchtcilinder, trimvest en ademautomaat) voor de bij de 1* sters opleiding behorende aantal buitenwaterduiken worden door de vereniging beschikbaar gesteld. Na het behalen van dit brevet dien je zelf deze uitrustingstukken aan te schaffen of te huren. De vereniging heeft verschillende duiksets in de verhuur voor het buitenwater.

Voor het duiken in het buitenwater is verder nog nodig: duikpak, duikschoenen, duikhandschoenen, duikmes, dieptemeter en duikhorloge. Deze uitrusting zal men zelf moeten aanschaffen maar beter is om die in het begin te huren. De oefenduiken vinden plaats in de omgeving van Amsterdam (Sloterplas, Twiske). Inlichtingen over welke bedrijven duikuitrustingen verhuren kan je krijgen bij je duikinstructeur.